راه اندازی موج سایبری “حقوق بشر آمریکایی”

با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر شناخت دشمن و پیشنهاد معظم له برای هفتم تیر تا دوازدهم تیر با عنوان “هفته حقوق بشر آمریکایی موج سایبری “حقوق بشر آمریکایی” راه اندازی شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads