رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان خبر داد:

صدور مجوز حس‏گرهای لرزه‏ای در گیلان

خوبان خبر: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان: برای نخستین بار در کشور مجوز حس‏گرهای لرزه‏ای در گیلان صادر شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads