جدیدترین اظهارات عضو کارگزاران؛

مرعشی: در حال مصالحه‌ای فراتر از هسته‌ای با غرب هستیم!

عضو حزب کارگزاران گفت: رابطه ما با غرب نه به دوازده سال قبل که پرونده‌مان به شورای امنیت رفت، بلکه به چهل سال قبل‌تر برمی‌گردد. ما در حال مصالحه‌ای فراتر از مسئله هسته‌ای با غرب هستیم. این روند در دولت آقای هاشمی شروع شد اما به دلیل نضج گرفتن رادیکالیسم در ایران به بن‌بست رسید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads