الله کرم در مهدیه رشت:

امیدوارم با لگد دشمن بیدار نشویم

کارشناس ارشد ستاد کل نیروهای مسلح به صدور قطعنامه 2231 در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: اگر نخبگان دوران امام حسن مجتبی (ع) تحلیل سیاسی داشتند به آن سرانجام نمی‌رسیدند و اکنون امیدوارم به جایی برسیم تا با لگد دشمن بیدار نشویم.

رفتار زشت عده ای که مناظره را بر هم زدند، به عنوان لکه ننگی در نگاه دانشجویان خواهد ماند

خوبان خبر: هرچند رفتار زشت و بی خردانه عده ای که فضای دانشگاه را با دارالعماره خود اشتباه گرفته اند نمی تواند آبروی این محیط مقدس و جریان ساز را از بین ببرد ولی به عنوان لکه ننگی در نگاه دانشجویان تیزبین تا ابد باقی خواهد ماند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads