با حضور دکتر زیاری و مهندس کوچکی نژاد؛

جلسه هیئت موسس دانشگاه پیام نور خمام برگزار گردید.

خوبان خبر: رئیس دانشگاه پیام نور ایران با بیان این که ما قصد داریم هر چه سریع تر نسبت به افتتاح دانشگاه پیام نور خمام اقدام نماییم افزود: به زودی خمام دارای کد مستقل دانشگاهی خواهدشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads