طرح ۷۵ نماینده، برای خلع‌ ید مجلس از برجام!/ روح داش غلام شاد

در تمامی ۹ ماده طرح مزبور، هیچ اختیار و اجازه تصمیم‌گیری – تاکید می‌شود که هیچ اختیاری – به مجلس داده نشده است بلکه در تمامی موارد، بر نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان محل ارجاع و تصمیم‌گیری تاکید شده است، و این بدون کمترین تردیدی به معنا و مفهوم خلع ید مجلس است، آنهم از سوی ۷۵ نماینده مجلس!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads