حسن قبادی رئیس اداره ثبت احوال خمام در گفتگو با خوبان خبر:

جمعیت بخش خمام تا پایان سال 94 به بیش از 81 هزار نفر می رسد/ کمبود فضای کافی مشکل اصلی نمایندگی ثبت احوال خشکبیجار

با تورقی به تقویم رسمی کشورمان می بینیم که 3 تا 10 دی به نام هفته ثبت احوال نام گذاری شده است. به همین مناسبت با حسن قبادی رئیس ثبت احوال خمام که از اردیبهشت ماه سال جاری مدیریت ثبت احوال این بخش را برعهده گرفته به گفتگو نشستیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads