رئیس شورای بخش خشکبیجار در گفتگو با خوبان خبر:

قصد دشمنان از تحریم جدایی افکندن بین ملت و نظام اسلامی است/ نباید تنها به نقاط ضعف توجه کرد

عاشوریان تاکید نمود: دشمنان با حربه تحریم قصد داشتند بین ملت و نظام اسلامی جدایی بیفکنند، اما همین تحریم ها باعث شد تا ما دست به کارهای بزرگی بزنیم و مشکلات را از سر راه برداریم.

در گفتگو با خوبان خبر مطرح شد؛

رئیس شورای بخش خشکبیجار: تربیت صحیح در مدارس زمینه ساز فرهنگ ایثار و شهادت است

حسن عاشوریان گفت: با اندکی تفکر پی می بریم هم زمان شدن آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس حکمتی وجود دارد زیرا آموزش و تربیت صحیح در منزل و مدرسه زمینه ایثار و شهادت و افزایش بصیرت و جهاد در راه خدا را فراهم می سازد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads