در مستند ۷ دقیقه تا تل آویو مطرح شد؛

حاج حسن صریحاً گفت که می‌خواهد اسرائیل را نابود کند/”سجیل” تهران تا تلاویو را در ۷ دقیقه طی می‌کند

موشک‌های بالستیک ایران از بُرد ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر هستند که بعد از «قیام» که بردی معادل ۸۰۰ کیلومتر دارد، نوبت به موشک‌های اسرائیل زن ایران می رسد که از مرکز می تواند سرزمین های اشغالی را هدف قرار دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads