مجوز دولت به فتنه‌گران؛

با حزب مشارکت شماره دو آشنا شوید + جدول

اینکه چطور اجازه داده شده که این افراد که سابقه سیاهی در فضای سیاسی کشور دارند دوباره مهیای حضور در همین فضا با نام و وجهه‌ای جدید شوند، سئوالی است که هنوز پاسخی به آن از سوی مسئولان ذی‌ربط داده نشده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads