مختار هنگام دستگیری حرمله چه دعایی کرد؟

خوبان خبر: عده‌ای، حرمله را کشان‌کشان نزد مختار آوردند، تا چشم مختار به چهره وحشت‌زده حرمله افتاد، به او نگاه تندی کرد و گفت: «اَلْحمد‌ُلله الذیَّ مَکَنّنی مِنْکَ»!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads