پاسخ امام علی(ع) به مدعیان بخشش بیت‌المال به اشراف

آگاه باشيد! بخشيدن مال به آنها كه استحقاق ندارند، زياده روى و اسراف است، ممكن است در دنيا ارزش دهنده آن را بالا برد اما در آخرت پست خواهد كرد، در ميان مردم ممكن است گراميش بدارند اما در پيشگاه خدا خوار و ذليل است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads