رییس یک دانشگاه جسدش را اهدا کرد

خوبان خبر: گفتنی است یکی از معضل های جدی دانشگاه های علوم پزشکی در سطح کشور کمبود شدید جسد برای سالن تشریح در راستای آموزش دانشجویان رشته پزشکی است به گونه ای که در چهار سال گذشته حتی یک جسد برای استان بوشهر ارسال نشده است .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads