جزئیات دریافت وام ۵ میلیونی با پشتوانه حساب یارانه/ ضامن هم لازم است!+سند

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هرچند اعطای وام به پشتوانه یارانه واریزی از طریق یارا کارت اعتباری صورت خواهد گرفت، اما بانکها برای پوشش ریسک قطع یارانه واریزی مجاز به دریافت سفته و یا سایر تضامین متعارف شده‌اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads