دبیر موسسه حقیقت سبز رشت خبر داد:

چاپ کتاب مسیحیت و ۱۰۰ سئوال بی‌پاسخ در رشت

دبیر موسسه حقیقت سبز رشت با اشاره به چاپ کتاب مسیحیت و ۱۰۰ سوال بی پاسخ توسط این موسسه ، گفت: فیلم « در یچه‌ای به خانه عنکبوت» در راستای مبارزه با جریان تبشیری ساخته می‌شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads