رئیس مستعفی شورای مشورتی اصلاح طلبان رودبار:

جبهه اصلاحات رودبار از عارف استقبال نمی کند / جمالی فرصت طلب است نه اصلاح طلب

رئیس مستعفی شورای مشورتی اصلاح طلبان رودبار گفت: جمالی فقط برای تصاحب آرای اصلاح طلبان میثاق نامه را امضا کرده و علاوه بر اینکه اصلاح طلب نیست، یک فرصت طلب است

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads