یادداشت فریبرز عرب‌نیا در پی درگذشت عسل بدیعی

خوبان خبر: همه کسانی را که از غریبه و آشنا‌، این ضایعه را عرصه‌ای برای تاخت و تاز کینه‌ها و عقده‌های حقیرانه‌شان دانستند، به مقام حق‌ متعال می‌سپارم‌، باشد که با آنان شایسته خودشان و پلشتی‌های وجودشان رفتار نماید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads