جانشین فرمانده سپاه ناحیه مقداد در نماز جمعه لشت نشاء:

فرهنگ بسیجی باید به تمام دنیا صادر شود

سرگرد یحیی پور با اشاره به نقش مهم بسیج گفت: بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسان ها و داناترین و آماده به کارترین جوانان کشور در راستای اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند. مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads