جانشین رئیس ستاد کرونا در گیلان:

ادارات گیلان تعطیل مطلق نمی شوند

جانشین رئیس ستاد کرونای گیلان با اشاره به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تعطیلی ادارات گفت: این تعطیلی در شهرهای قرمز استان به گونه ای است که به جز اداراتی که خدمات ضروری انجام می دهند، سایر ادارات با حداقل نیرو فعالیت می کنند و تعطیلی مطلق نداریم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads