جانبازی که روزی چندبار شهید می‌شود

بی‌صدا رفت و بی‌صورت بازگشت

صورتش باعث شده تا هر که او را می‌بیند هر گمانی جز واقعیت را از ذهنش عبور دهد؛ عقب ماندگی، جذام، سوختگی و …

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads