شاهکار جدید وزارت آموزش و پرورش؛

برداشتن‌ چادر؛ شرط پذیرش نفر اول المپیاد شیمی جمهوری‌ اسلامی!

به فاطمه خانم زنگ زده اند که درست است شما نفر اول المپیاد شیمی استان تهران شده اید، اما برای اینکه در سطح کشوری بتوانید حضور یابید، باید چادر را بردارید؛ وگرنه نفر دوم بجای شما فرستاده می شود… فایل صوتی تماس مربوطه هم موجود است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads