خواب خطرناک برای مردم سوریه

یک رسانه عربی تشدید اقدامات تروریستی علیه مردم و ارتش سوریه را نتیجه افزایش همکاری میان آمریکا و عربستان سعودی دانست که در حال حاضر ، حمایت از باندهای تروریستی را که به ریختن خون مردم سوریه دست می زنند، برعهده گرفته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads