توهم داعشی ها!

بحران عراق بدون شک ادامه بحران سوریه است. کارگردان و بازیگران هر دو بحران نیز یکی هستند، همانطور که «هدف» یکی است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads