وسعت ساندویچی‌ها به جای ناشران

خوبان خبر: مردم، روزهای تعطیل را برای بازدید از نمایشگاه کتاب انتخاب می‌کنند؛ چون دیدن این نمایشگاه جنبه تفریحی پیدا کرده است. نتیجه اینکه سال به سال بر تعداد اغذیه‌فروشی‌هایی که با دود و دم فراوان در حاشیه نمایشگاه کتاب، غذاهای آماده دست مردم می‌دهند، افزوده می‌شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads