اصغرفرهادی سازنده فیلم انتخاباتی هاشمی

خوبان خبر: در حالی که هنوز صلاحیت هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری تایید نشده اصغر فرهادی برای ساخت فیلم انتخاباتی آیت ا.. هاشمی رفسنجانی قرارداد بسته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads