با برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیئت اسکیت گیلان؛

حمید رضا آرین فرد رئیس هیئت اسکیت گیلان باقی ماند

با حضور رئیس فدراسیون اسکیت و برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیئت اسکیت گیلان «حمیدرضا آرین فرد» با کسب ۱۶ رای به مدت چهار سال دیگر در سمت خود ابقاء شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads