تفاوت عید با عید/ تصاویر

نوروز که می شود هر کسی برای خود برنامه ای دارد. برخی سفرهای تفریحی و سیاحتی داخل و خارج از کشور را بر می گزینند و برخی دیگر سفره هفت سین شان را کنار آنانی می چینند که محرومیت های زیادی دارند. لذت این همنشینی را کسی درک می کند که طعم آن را چشیده باشد. لذتی که در هیچ سفر خارج از کشوری به دست نخواهد آمد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads