گفتگو با خانواده یکی از قربانیان سانحه اتوبان قم/ شبی که قصه شهرزاد سوخت/عکس

تا چشم کار می‌کرد جنازه‌های سیاه خشکیده بود که کنار هم ردیف شده بودند. بوی سوختگی از لای ملحفه و پتو و کاور بیرون می‌زد. محمدامین شده بود یکی از همین جنازه‌ها که تنش در لحظه‌ای که داشت با آرنج به شیشه اتوبوس می‌کوبید خشک شده بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads