رقابت نوشت‌افزار ايراني - اسلامي با غير‌ايراني

اسطوره‌هاي تقلبي روي نوشت ‌افزار ايراني نشسته‌است

ديگر تا باز شدن مدرسه‌ها زماني باقي نمانده و با پيچيدن بوي ماه مهر در كوچه و پس‌كوچه‌هاي شهريور حال و هواي مدرسه با باز شدن نمايشگاه‌هاي نوشت‌افزار و كيف و كفش مدرسه قوت گرفته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads