فرجی‌دانا مشاور رئیس‌جمهور در امور علمی و آموزشی شد

روحانی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم تعیین کرد

رئیس‌‌جمهور روز چهارشنبه در حکمی با قدردانی از زحمات رضا فرجی دانا در دوره مسئولیت شان به عنوان وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری، محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads