از آکادمی موسیقی گوگوش تا …””استیج””

وقتی که تقویم،تاریخ ۶آبان سال۸۹را نشان می داد.در آنسوی مرزها ،شبکه تازه تاسیس که هدفش تخریب بنیان خانواده ها ایرانی و تغییر سبک زندگی خانواده ها بود اقدام به پخش برنامه های خود کرد، شبکه ای که حتی در نام گذاری خود نیز نامی برای خود انتخاب کرده بود که جای بسی تامل دارد شبکه””من و تو….””.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads