استودیوی خبری رسانه ملی یا شوی لباس زیبارویان بزک کرده؟!

اگرچه این نوع پوشش و حتی آرایش تند بانوان مجری و گویندگان خبر با کمال تأسف در شبکه های برون‌مرزی رسانه ملی امری جاری تلقی می‌شود، اما به طرز بی سابقه ای همان فرهنگ در حال سرایت به بخش‌های خبری داخلی است که تاکنون سابقه نداشته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads