بخشدار خمام تاکید کرد؛

تلاش برای استفاده از اساتید مجرب و خبره در دانشگاه پیام نور خمام

ذاکر استقامتی گفت: باید دنبال رشته هایی باشیم که بین دانشگاه و بازار هدف و بازار کار، ارتباط صحیحی برقرار نماید تا زمانی که دانشجوی ما در هر رشته ای فارغ التحصیل شد، بازار کار برایش فراهم باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads