بخشدار خمام تاکید کرد؛

تلاش برای استفاده از اساتید مجرب و خبره در دانشگاه پیام نور خمام

ذاکر استقامتی گفت: باید دنبال رشته هایی باشیم که بین دانشگاه و بازار هدف و بازار کار، ارتباط صحیحی برقرار نماید تا زمانی که دانشجوی ما در هر رشته ای فارغ التحصیل شد، بازار کار برایش فراهم باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads