اعراب قربانیان آسیای شرقی‌ها/

نقش استراتژی امنیت ملی 2015 آمریکا در توافق هسته‌ای با ایران

عمده ترین نگرانی کشورهای عربی به نحو اغراق آمیزی از برنامه موشکی ایران ناشی می شود. اوباما در اجلاس اخیر کمپ دیوید که با حضور سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار شد ثابت کرد که به دنبال رفع این نگرانی البته نه با اقدام مستقیم بلکه از طریق ایجاد سپر موشکی مشترک میان این کشورهاست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads