استخر، سونا و چکوزی مداح ها کجاست؟!

خوبان خبر: این فرد نزدیک به «محمود احمدی نژاد» در مدت زمان ریاست خود در این مجموعه ورزشی، تعدادی از مداحان را به این مجموعه ورزشی دعوت کرده تا از استخر، سونا و چکوزی به طور رایگان استفاده کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads