عکس: استتار جالب و دیدنی جغدها

خوبان: از آنجا که اکثر جغدها طی روز در مکانی مثل شاخه درختان بین سنگها و صخره ها و در میان بوته ها به استراحت می پردازند یا می خوابند، استتار در محیط برایشان حیاتی است که نقش و رنگ پرها به خوبی از عهده این عمل بر می آیند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads