پردرآمدترین استان های کشور

مقایسه درآمد و هزینه های خانوار ایرانی نشان می دهد بیشترین صرفه اقتصادی را گلستانی ها و کمترین صرفه اقتصادی را زنجانی ها دارند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads