نامه رهبری املشی به رئیس جمهور برای الحاق رودسر و املش به استان غرب مازندران متشرشد +تصویر نامه

خوبان خبر: نماینده رودسر واملش درمجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای درتاریخ۱۴/۸/۹۱ به رئیس جمهور موافقت خود را بر تشکیل استان جدید ساحلی با پیوستن رودسر واملش به آن اعلام نموده است.

رهبری املشی نماینده رودسر و املش:

مخالفان الحاق رودسرواملش به استان ساحلی دلیل مهمی ندارند/تنکابن مرکز استان جدید است

خوبان خبر: بنده با این طرح موافقم از این رو از تمام عزیزان و نخبگان و خواص شهرستان و مردم شریف می خواهم اگر در مخالفت یا موافقت این طرح دلیلی دارند به ما به صورت مکتوب اطلاع دهند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads