هم زمان با نزدیکی ایام انتخابات؛

یکی ترمز قطار جابجایی های استانداری را بکشد!!

خوبان خبر: ای کاش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرو روستا، لوکوموتیوران قطارمدیریت ارشد استان ترمز شتاب جابجایی ها را می کشید و اراده ی خود را بیشترصرف تعامل با مدیران موجود معطوف می نمود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads