مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع):

استاد فرشچیان ریالی برای ساخت ضریح امام حسین (ع) نخواست.

استاد، روزهایی که برای کار به کارگاه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) می‌آمدند، از هزینه‌های ایاب ذهاب گرفته و تا هزینه اقامت در هتل را خودشان تقبل می‌کردند، در صورتی که این وظیفه هیئت امنا بود، اما هر چه در این زمینه اصرار می‌شد ایشان مخالفت می‌کردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads