هیچ کس در شب قدر به این حدیث عمل نمیکند!

دعای کمیلمان که باید بیست دقیقه طول بکشد معمولا دو ساعت و نیم، سه ساعت طول می کشد، اینها روز قیامت جواب دارد؛ یک جوان میخواهد برود احیاء رفتنش با خودش است برگشتن با کرام الکاتبین، بابا شش ساعت هم آخر احیاء می شود؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads