تهدید خانم وزیر در روزنامه دولت!

خوبان خبر: بعد از ماه ها دست و پنجه نرم کردن وزارت بهداشت با مشکلات کمبود دارو و ارز، معاون اول رئیس جمهور به بیماران وعده داد که به هیچ وجه نگران تأمین ارز دارو نباشند چون بانک مرکزی این ارز را تأمین خواهد کرد. هرچند به گفته او کند و با تاخیر.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads