یادداشت دکتر عباسی پیرامون توافق وین + نمودار

ارزیابی استراتژیک برجام و قطعنامه‌2231/ وقتی فرمول مذاکرات برد ـ ‌برد دروازه عملیاتی پروژه امریکا می شود

ایالات‌متحده در دو دهه‌ اخیر، در ذیل مقررات بین‌الملل و با پشتوانه‌ سازمان ملل، در کنار طرح پروژه‌ی DDR گروه‌های مقاومت اسلامی در منطقه، پروژه‌ی SSR ایران و سوریه و عراق را در دستور کار قرار داد، اما تاکنون امکان عملیاتی نمودن تعاملی آن را نیافته بود. اکنون مبتنی بر برجام و سپس بر مبنای قطعنامه‌ی 2231 امکان عملی نمودن پروژه‌ی SSR را یافته‌اند، و رخنه و منفذی برای تحقق آن پیدا کرده‌اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads