مرعشی، نامزد انتخابات رودبار:

اگر جامعه اصولگرایان هم بنده را حمایت نکند به رهبری و ارزشهای انقلاب پایبندم

وی با اشاره رویکرد سیاسی خود در عرصه انتخابات ابراز نمود: به عنوان اصولگرا وسط آمده ام و اگر جامعه اصولگرایان هم بنده را حمایت نکند با باورهایم به اینجا رسیده ام و مطمئن باشید به این اصول پایبند هستم و دلیلی نمی شود که از اصول خود کوتاه بیایم چرا که رهبری و ارزشهای انقلاب جزو اصول من هستند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads