سایت هاشمی:

رفسنجانی جزو ۱۰ دانشمند برتر دنیاست!

اگر شما در دنیا همین امروز همه این چند میلیارد بشر دنیا را جمع کنند بخواهند ده نفر دانشمند یا ده نفر سیاستمدار یا ده نفر متفکر جدا کنند، به نظر من ایشان در آن ده نفر قرار می گیرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads