از زبان رئیس اداره ورزش و جوانان خمام؛

شیرین ترین اتفاقات ورزشی خمام در سال 93

بابک خلیلی رئیس اداره ورزش و جوانان خمام در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح مهم ترین اتفاقات ورزشی خمام در سال 93 پرداخت.

رئیس اداره ورزش و جوانان خمام در گفتگوی اختصاصی با خوبان خبر:

با همگانی نمودن ورزش، قهرمانان ارزنده ای را برای آینده تربیت می کنیم

بابک خلیلی با اشاره به اهداف خود در ورزش خمام گفت: هدف بلندمدت اینجانب، پایه ریزی، استعدادیابی و ایجاد انگیزه در بخش خمام برای مربیان و ورزشکاران در زمینه پیشبرد و توسعه امر ورزش است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads