از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان؛

انتخابات خانه مطبوعات گیلان تأیید شد

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از تأیید انتخابات خانه مطبوعات گیلان از سوی این اداره کل خبر داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads