در ادامه بررسی مشکل متقاضیان زمین فرهنگیان و با حضور بخشدار ؛

جلسه هیئت امنای تهیه زمین فرهنگیان با رئیس اداره ثبت اسناد خمام

خوبان خبر: در این جلسه رئیس اداره ثبت اسناد خمام قول مساعد داد که با لحاظ کردن موارد قانونی و با همکاری هیئت امنای تهیه زمین فرهنگیان نبست به تسریع در اجرای عملیات صدور سند مالکیت تلاش نمایند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads