اداره برق سياهكل: مردم خودشان سيم برق بخرند!

مردم يك روستا در سیاهکل ۶ شب را در تاریکی گذراندند+ تصاوير

از بامداد دوشنبه هفته گذشته سیزدهم بهمن ماه، دزد و یا دزدها سیم های برق حدود ۶ تیر این روستا را دزدیدند و از آن تاریخ تا کنون نصف مردم این روستا بدون برق در حال زندگی کردن هستند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads