با حضور علیجانی ریاست اداره آموزش و پرورش خشکبیجار/

جلسه معاونین آموزش و پرورش خشکبیجار برگزار شد

در این جلسه که با حضور علیجانی ریاست اداره آموزش و پرورش خشکبیجار حضور داشت در مورد مسایل جاری آموزش و پرورش منطقه بحث و تبادل نظر قرار داده شد .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads